top of page

Preventiemaatregelen Covid-19 Sociaal Krachtig 013 

SK013 hanteert de volgende preventiemaatregelen COVID-19 (Corona). Hiermee willen wij voor zoveel mogelijk voorkomen dat er besmettingen plaatsvinden en het risico voor onze cliënten, de maatschappij en onszelf beperken. Wel vindt SK013 het belangrijk om een goede dienstverlening aan te kunnen blijven bieden tijdens de corona-periode, zodat we iedereen ook in deze periode op een veilige manier kunnen blijven ondersteunen, begeleiden en adviseren.

 

Daarom hanteren wij de volgende werkwijze:

 • Tijdens de corona-lockdown houden we hoofdzakelijk online gesprekken.

 • Als dit niet mogelijk of niet wenselijk is vanwege persoonlijke omstandigheden of anderszins worden de gesprekken in onderling overleg op een COVID-19 veilige manier gehouden op locatie bij MCSI in Gebouw 88, Burg. Brokxlaan 12, Tilburg met inachtneming van de op dat moment geldende richtlijnen van het RIVM-richtlijnen, MCSI en Station88.

 • Bij uitzondering plannen we een gesprek op een buitenlocatie in, met inachtneming van een afstand van meer dan 1,5 meter en conform de op dat moment geldende RIVM-richtlijnen van het maximaal aantal personen.

 • lndien een gesprek, workshop of cursus op een andere locatie wordt gehouden dan bovengenoemde, hanteren we naast de RIVM-richtlijnen, de richtlijnen van de betreffende locatie.

 • Tijdens de lockdown organiseren we geen groepsbijeenkomsten.

 • We hebben diverse cursusmaterialen ontwikkeld voor thuisgebruik

 

Ons beleid:

Naast de geldende richtlijnen van het RIVM, de richtlijnen van de betreffende locatie en/of samenwerkingspartner hanteert SK013 voor persoonlijke gesprekken en workshops en trainingen de volgende regels:

 • Gezondheidscheck voorafgaande aan een persoonlijk gesprek, workshop of training. Dit doen we via een whatsapp-, sms- of e-mailbericht of via een telefoontje. Hierbij vragen wij of de cliënt of deelnemer geen gezondheidsklachten die zouden kunnen wijzen op een besmetting met COVID-19 zoals verkoudheidsklachten of koorts. Wij vragen daarbij ook of eventuele huisgenoten klachtenvrij zijn en de cliënt of deelnemer de afgelopen 14 dagen niet in contact is geweest met iemand waarvan hij of zij weet dat deze positief is getest. De cliënt of deelnemer is niet verplicht hierop te antwoorden.
  Is er een indicatie dat er een risico is op besmetting of weigert de cliënt of deelnemer te antwoorden op de gezondheidscheck, dan vindt er geen persoonlijk contact plaats. Dit geldt uiteraard ook als er vanuit SK013 een mogelijk risico op besmetting bestaat, wanneer een van de coaches of zijn of haar huisgenoten verkoudheidsklachten of koorts heeft of in de afgelopen 14 dagen in contact is geweest met iemand die positief is getest op COVID-19.
  Bij een persoonlijk gesprek bekijken we dan of het gesprek online kan of dat het verplaatst moet worden.
  Bij een workshop of training sluiten we de deelnemer voor 14 dagen uit van deelname, om zo te voorkomen dat er besmetting plaatsvindt. Indien mogelijk kan de deelnemer de training of workshop op een ander moment inhalen.
  Mocht de trainer een besmettingsrisico bij zich dragen, dan wordt de training of workshop verplaatst naar een moment dat het besmettingsrisico is verdwenen.

 • Wij schudden GEEN handen en houden altijd 1,5 meter afstand, zowel tijdens de begroeting, verplaatsing als tijdens het gesprek, de training of workshop. l

 • In binnenruimten dragen wij een mondkapje bij de begroeting en als we ons verplaatsen. Tijdens het gesprek, de training of workshop houden we het mondkapje op als de cliënt of een deelnemer daarom vraagt.  

 • Wij vragen ook aan de cliënt of deelnemer om een mondkapje op te doen tijdens de ontmoeting, bij verplaatsingen en toiletbezoek en als we niet aan een tafel zitten.

 • Buiten dragen we een mondkapje als de cliënt of deelnemer daarom verzoekt.

 • Voor het gesprek, de workshop of de training reinigen we onze handen. We zorgen voor desinfecterende handgel, zodat ook de cliënt of deelnemer zijn handen kan ontsmetten en vragen dit ook te doen. 

 • Tafels en stoelen en andere punten die worden aangeraakt, zoals deurklinken worden zowel voor, als na een gesprek of training/workshop gereinigd.

 • We houden ons aan de looprichting, die is aangegeven op de betreffende locatie en wijzen ook de cliënten, deelnemer hierop.

 • Wij hanteren voor overleg bij MCSI een groepsgrootte van max. 3 personen rekening houdend met de 1,5 meterregel.

 • Voor buiten houden we ons aan de groepsgrote van maximaal 3 personen op 1,5 meter afstand.

 • Gesprekken vinden alleen op afspraak plaats.

bottom of page