top of page

Projecten & Samenwerkingen

live opname

WerkstART 

Student Portrait

Jongerenpunt 

Midden-Brabant 

Ieder mens is uniek en waardevol voor onze samenleving. Daarom verdient iedereen gelijke kansen. Om speciale doelgroepen nog beter te kunnen helpen bij het ontdekken van zijn of haar kwaliteiten en talenten en het vinden van zijn of haar plek in onze maatschappij, heeft SK013 zich verbonden aan verschillende samenwerkingen en projecten. 

Werkstart

Ik wil een (andere) baan

Man met gitaar.png

WerkstART 

WerkstART is een project van Sociaal Krachtig 013 (SK013) in samenwerking met de gemeente Tilburg, waarbij wij creatieve makers en kunstenaars verbinden aan het bedrijfsleven en organisaties. 

Lees meer  ........

Jongerenpunt
Vrouw met schrift.png

Jongerenpunt Midden-Brabant

Sociaal Krachtig 013 (SK013) helpt jongeren tussen 18 en 27 jaar bij het vinden van hun bestemming op de arbeidsmarkt in loondienst of als zelfstandig ondernemer.

 

Wij begeleiden jongeren bij het realiseren van hun dromen en leren hen om te gaan met veranderingen en tegenslagen, zodat ze zelfstandig en vol zelfvertrouwen, positief hun leven vorm kunnen geven. 

Lees meer  ........

Menss
Man met 2 vrouwen.png

Menss

SK013 is aangesloten bij Menss.

Menss zet zich in voor mensen die door omstandigheden even niet mee kunnen doen aan de maatschappij. Omdat zij bijvoorbeeld geen werk hebben, weinig of geen sociale contacten of met andere tegenslagen te maken hebben, waardoor zij er alleen voor staan.

Lees meer  ........

MCSI
Man met schrift.png

MCSI

MCSI, een broedplaats voor sociale innovatie.

Samenwerken aan projecten die een sociale en maatschappelijke meerwaarde geven in een veranderende maatschappij en samenleving.

Binnen MCSI staat kennisdeling en samenwerking in een hoog vaandel. 

SK013 is lid van deze coöperatie.

Lees meer  ........

                                   

Act
Vrouw met fruit.png

ACT!

Het doel van dit project is om het woon- en leefklimaat in Tilburg-Noord te verbeteren door kansen te creëren voor de bewoners, verbindingen tussen diverse bevolkingsgroepen tot stand te brengen. Gezamenlijke activiteiten te organiseren. Ondernemerschap en zelfredzaamheid te bevorderen en de bewoners zelf de regie te laten nemen om zo samen van hun wijk een prachtwijk te maken.

De persoonlijke ontwikkeling van de bewoners maakt daarvan deel uit.

SK013 heeft zich aangesloten bij het initiatief van BPD Gebiedsontwikkeling van VolkerWessels. 

 

bottom of page