top of page
Consult

MCSI

 

MCSI, een broedplaats voor sociale innovatie. Samenwerken aan projecten die een sociale en maatschappelijke meerwaarde geven in een veranderende maatschappij en samenleving. Binnen MCSI staat kennisdeling en samenwerking in een hoog vaandel. 

SK013 is lid van deze coöperatie.

 

Alle leden zijn sociaal betrokken innoverende ondernemers.

Zij brengen niet alleen hun waarde in, maar denken ook mee bij sociale en maatschappelijke vraagstukken en hulpvragen. Ook veranderprojecten bij bedrijven en organisatie vallen onder het werkveld van de leden van MCSI. 

 

Multidisciplinaire samenwerking, de verbinding van netwerken en kennisdeling geven een vruchtbare voedingsbodem aan de ontwikkeling en uitvoering van innovatieve projecten en concepten. Door deze samenwerking en de bundeling van veel kennis, ervaring en uitvoeringskracht biedt MCSI een krachtige meerwaarde aan oplossingsgericht denken. 

 

bottom of page